Ba yếu tố hấp dẫn FDI của Việt Nam

11 tháng 01, 2022

Chi phí nhân công thấp, vị trí địa lý gần chuỗi cung ứng châu Á và việc Nhật Bản, Hàn Quốc đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài được xem là 3 yếu tố hấp dẫn FDI của Việt Nam.

Phục hồi kinh tế 2022: Tập trung khôi phục tổng cầu

11 tháng 01, 2022

Khi tiến trình phục hồi kinh tế bắt đầu, nhiều chương trình, giải pháp tổng thể được Chính phủ đề xuất thực hiện, song một trong những mấu chốt quan trọng là phải làm sao để khôi phục tổng cầu.
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »

  

     

   

     

   

Top