Phê chuẩn văn kiện gia nhập CPTPP của Anh và Bắc Ireland

28 tháng 06, 2024

Quốc hội giao Thủ tướng chịu trách nhiệm phê duyệt và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan ở trung ương và địa phương triển khai kế hoạch thực hiện văn kiện gia nhập Hiệp định CPTPP của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »

  

     

   

     

   

Top